: artists
artists
billboards
documentation
texts
information
links

Astrid Göransson (Sverige)

 ] [  ]

Astrid Göransson (Sverige)

Location: Østerport Station, v.stationen, København Ø

'Jäg och hönan' eller 'falkeneraren' Maglaby 26/1 2003

När jag tänker efter har jag tagit hand om höns i 45 år, borträknat några få år då jag bott i stan och utbildat mej till konstnär. Att ta hand om höns betyder:
servera dom mat och vatten varje dag, plocka in äggen och stänga om dom på kvällen så att inget rovdjur äter upp dom. Det är lätt att glömma bort, att stänga luckan på kvällen.
Här ska jag berätta en historia från mitten av 70-talet då jag bodde med min mor i ett stort gult hus.

Det var en gång på kvällen, det var snöstorm.
-Har du stängt för hönsen?
-Nä.
Väl inlindad, gav jag mej ut, lade på haspen, trodde alla var inne.
På morgonen, sol och höga vita drivor runt huset.
En brun fläck.
-Tuppen!
Alldeles stel och död. Jag bar in honom till mor.
-Lägg honom på pannan.
Dagen gick, vi glömde tuppen. Satt och åt kvällsmat.
Rätt som det var gol det tre gånger från pannrummet.

Nu är det en unghöna (hon har inget namn*) som sitter på mitt finger.
Hennes mor blev tagen av en ormvråk just när alla hennes kycklingar kläcktes fram under henne·så det är därför denna unghöna tyr sej till mej och jag till henne.

*ge henne ett gärna ett namn, skicka förslagen till: astrid.goransson@telia.com

Hemsida: http://www.valand.gu.se/newmedia/99-00/astrid/index.html


'me and the hen' or 'the falconer' Maglaby 26/1 2003

Thinking about it, I have taken care of fowls for 45 years, not counting a few years when I was in the city training to become an artist.
Taking care of fowls means serving them food and water every
day, collecting the eggs and closing the hen house for the night
so no beast of prey will eat them.
It is easy to forget to close the flap for the night.
Here is my story from the mid-seventies when I lived with my
mother in a large yellow house.

It was in the evening, there was a blizzard.
- Did you close for the hens?
- No
Wrapped in warm clothes I went out, put on the hasp, believing they were all inside.
Come morning, sun and high white drifts around the house.
One brown spot.
-The cock!
All stiff and stale. I carried him to mother.
-Put him on the furnace.

The day went by, we forgot about the cock. Had our evening meal.
All of a sudden there were three crows from the furnace room.

Right now a young hen (still without a name*) is sitting on my finger.
Her mother was taken by a buzzard, precisely when all her chickens were being hatched underneath her· that is why this young hen turns to me and I turn to her.
*Give her a name if you don't mind. Send a mail to: astrid.goransson@telia.com

http://www.valand.gu.se/newmedia/99-00/astrid/index.html

astrid.goransson@telia.com

All content on this site is copyright © 2003 www.women2003.dk and/or the artists unless otherwise is stated.